Al2boligs afdeling Langkærparken fik i foråret 2021 frø fra Aarhus Kommunes frøpulje til at omlægge to græsskråninger til vilde blomsterenge. Blomsterskråningerne blev godt modtaget, og både bestyrelse og driftsleder fik blod på tanden ift. at iværksætte flere tiltag til glæde for både beboere og dyreliv. Desuden ser boligforeningen også en gevinst i driftsøkonomien, når de omlægger skråninger, som er vanskelige at slå med plæneklipper.

Derfor er en ny planteplan for Langkærparken vedtaget, hvor yderligere seks skråninger omlægges til blomstereng og seks skråninger til vildgræs. Desuden er der planer om at omlægge gamle bede/busketter til nye spiselige bede.