Braklæggende rabatter er blevet omdannet til vild blomstereng, og der er etableret kuperet kystmiljø flere steder på havneområdet.

Dette er en del af Aarhus havns bæredygtighedsstrategi, som samtidig skal fremme havnens æstetiske udtryk.  

Da Aarhus Havn i nær fremtid skal udvide havnen med helt nye områder, vil man bruge den viden, som man aktuelt opnår om, hvad der kan gro og vokse i et havnemiljø.