Lige nu er vi i fuld gang med at undersøge, hvordan vi kan ændre driften af nogle af kommunens arealer, så de bliver vildere – til gavn og glæde for både natur og mennesker. Vi planlægger nye skove med vild natur, stier og steder til leg og hvil. Og sammen med aarhusianerne samarbejder vi om at skabe de bedste forudsætninger for flere insekter, dyre- og plantearter i vores enge, overdrev og vandløb. Du vil kunne følge projekterne her på siden, efterhånden som de udvikles og realiseres.