Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Landsforeningen Praktisk Økologi skudt initiativet Giftfri Have i gang, som skal inspirere haveejere til at droppe pesticider i private haver og på offentlige arealer. Formålet er dermed at spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning af pesticider.

Vi hos Aarhus Kommune har tilmeldt hele 60.366.784 kvadratmeter af vores offentlige arealer til Giftfri Have. Det betyder, at Aarhus Kommune tager førstepladsen og nu er den kommune i landet, der har tilmeldt det største giftfri areal.

Aarhus Kommune har et mål om at udfase brugen af pesticider til gavn for grundvandsbeskyttelsen.

Pesticider anvendes i dag primært til bekæmpelsen af ukrudt, svampe og skadedyr. Sammen med regnvandet kan pesticider sive ned gennem jorden via sprækker og revner og med tiden havne i grundvandet.

I Aarhus Kommune undgår vi derfor at bruge pesticider i kommunens ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD), hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

Derudover har Aarhus Kommune i samarbejde med vandværkerne i Aarhus udarbejdet indsatsplaner for områder, hvor der kan være øget risiko for, at pesticider kan sive ned til grundvandet.

Du kan se udstrækningen af indsatsområdet og de områder, hvor grundvandet er sårbart på et detaljeret kort.

Se kortet over indsatsområder her

Der skal med vores tilmelding i Giftfri Have skabes opmærksomhed på at fremme biodiversiteten.

I Aarhus Kommune har vi en samlet politik med ambitiøse mål og forventninger om at inddrage alle aktører i kommunen for et grønnere Aarhus med mere plads til planter og dyr. Bl.a. skal der rejses 2.700 ha ny skov, udlægges 1.300 ha nye naturarealer frem mod 2030 og plantes 10.000 nye bytræer inden 2025.