I mange år har de naturlige vandløb her i Geding-Kasted Mose været gravet ned og rettet ud, fordi området har været brugt til landbrug. Det er nemlig en fordel, når jorden skal dyrkes - men en ulempe for det biologiske liv i vandløbet. Området er en del af et større rewilding-projekt, som skal gøre naturen i området mere vildt, og som et led i der, er der etableret nye vandløb. De slynger sig mere naturligt, og det skaber de bedste forudsætninger for, at biodiversiteten kan blomstre.